Firma ZYCH

Misja firmy ZYCH
Wdrażanie wyrobów z tworzyw sztucznych dla wielu branż przemysłu poprzez
PROJEKTOWANIE  PROTOTYPOWANIE  FORMY I PRODUKCJĘ SERYJNĄ GOTOWEGO PRODUKTU.

Poprzez pracę zespołową, nieustanne poszerzanie kompetencji pracowniczych
realizujemy nasze działania dając naszym klientom wysokiej jakości usługę
w myśl sentencji ZMIENIAMY PROJEKT W PRODUKT.

cert

Firma ZYCH jest firmą rodzinną z tradycjami.

Początki jej działalności sięgają lat sześćdziesiątych poprzedniego stulecia. Jej założycielem był Karol Zych.

W wiek XXI firma weszła pod rządami drugiego pokolenia rodziny Zychów,

 • przejmując doświadczenie i wiedzę założyciela firmy, dokładając
 • wiedzę i nowoczesny sposób myślenia,
 • młodzieńczą dynamikę działania i współczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem.

Młodzi przedsiębiorcy wiele zaryzykowali, inwestując poważne środki w najnowocześniejsze urządzenia i technologie, ale ryzyko się opłaciło.

Stworzyli nowoczesne, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo na miarę oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów z kraju i zagranicy.

zych

Pracownicy firmy na wszystkich poziomach organizacji mają świadomość tych celów. Ich realizacji poświęcają cały swój potencjał intelektualny i doświadczenie zawodowe.

Tworzy to spójny organizm gospodarczy z rodzinną atmosferą, w którym zadowolenie z pracy pracowników jest strzeżonym dobrem właścicieli firmy.

 

 

zych2

Kontrola jakości

Jakościowa powtarzalność wyrobów osiągana jest
poprzez nadzorowane stosowanie procedur systemowych
oraz ciągłe ich doskonalenie.
Zmiany systemowe reagują na zmieniające się techniki wytwarzania
i pojawiające się nowoczesne technologie.

kontrola

W celu zapewnienia wymienionych założeń firma ZYCH wyposażyła się w nowoczesne maszyny pomiarowe, m.in.:

 • Maszyna 3D Discovery
 • Kolumna pomiarowa Mitutoyo 2,5
 • oraz inne narzędzia pomiarowe
Technologia

Aby sprostać nowym technologicznym wyzwaniom inwestujemy w nowoczesne maszyny i urządzenia a także kładziemy ogromny nacisk na jakość kupowanych surowców, materiałów i usług zewnętrznych.

Współpraca

Współpracujemy wyłącznie z dostawcami i kooperantami z listy dostawców zweryfikowanych, posiadających certyfikat ISO lub inny system zarządzania jakością.

Kontrola

Kontrolę pomiarową weryfikującą założenia jakościowe dokonujemy przy pomocy sprzętu pomiarowego od światowych dostawców – np. MITUTOYO (kolumna pomiarowa).

Certyfikat ISO

KnowEDM

KNOW EDM

Firma ZYCH jest partnerem w europejskim projekcie KnowEDM pt. “Automated knowledge based EDM technology for integrated tool making and high precision components” „Technologia zautomatyzowanego, opartego na wiedzy, projektowania obróbki elektroerozyjnej w zintegrowanym wytwarzaniu narzędzi i elementów precyzyjnych”

Projekt KnowEDM realizowany jest w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej a koordynatorem jest TNO Industrial Technology z Holandii.

W projekcie uczestniczą instytucje badawcze, stowarzyszenia przemysłowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z takich krajów jak Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania oraz Polska.

W trakcie projektu jest opracowywany oparty na wiedzy system oprogramowania, który umożliwi automatyczny wybór najodpowiedniejszej metody obróbki pomiędzy obróbką szybkościową HSM i elektroerozyjną EDM.

Czas trwania projektu: 1 X 2006 – 30 IX 2009 – 3 lata

CELE PROJEKTU:

 1. Skrócenie czasu projektowania i wykonywania elektrod o 50%
 2. Zwiększenie dokładności szacowania czasu obróbki elektroerozyjnej
 3. Skrócenie czasu wykonania form wtryskowych poprzez optymalizację wyboru metody obróbki: HSM / EDM
 4. Integracja procesów systemu wytwarzania: projektowanie wyrobu – wykonanie formy – wtryskiwanie

edm

Projekty UEW ramach I tury Sektorowy Program Operacyjny Działanie 2.3 Nasza firma zrealizowała projekt:

„Unowocześnienie firmy ZYCH poprzez zakup nowoczesnych maszyn oraz technologii ITC”

Zakres projektu obejmował zakup i instalację:

 • Maszyna ROBOFORM 550 – AGIE CHARMILLES
 • System referencyjny 3R
 • Stół magnetyczny NEOSPARK 400×200
 • Szlifierka SPG 300×800
 • Oprogramowanie ERP 4CORP – SOFTMARK

Wybrana elektrodrążarka Charmilles Roboform 550 firmy wykorzystuje rozwiązania o najwyższym w skali międzynarodowej poziomie innowacyjności technologicznej. Fakt ten potwierdziła również opinia Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Firma nasza zdecydowała się również na zakup szlifierki SPG 300×800 z Fabryki Szlifierek „FAS GLOWNO” w Głownie. Oferowany zestaw gwarantuje naszej firmie wykonywanie usług na najwyższym europejskim poziomie.

Data zakończenia realizacji projektu: 09.05.2005 r.

W ramach II tury Sektorowy Program Operacyjny Działanie 2.3 Nasza firma zrealizowała projekt:

„Zakup najnowszej generacji wtryskarek kluczem do wzrostu pozycji konkurencyjnej firmy”

Zakres projektu obejmował zakup i instalację:

 • Wtryskarki ALLROUNDER 470C 1500-675
 • Wtryskarki ALLROUNDER 320 k 700-250

Maszyny są wyposażone w nowoczesne 32-bitowe jednostki sterujące. Posiadają wygodny, prosty w obsłudze interfejs graficzny do programowania cyklu produkcyjnego i jego parametrów. Pozwalają realizować formy o większych gabarytach, z większą dokładnością , szybciej, o dużo większym stopniu skomplikowania.
Instalacja maszyn: maj 2005


PROGRAM PHARE 2003 – 2003/004-379/05.02/01-02
Projekt:
 „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie.”

Zakres projektu obejmował zakup i instalację:

 • urządzenia pomiarowego 3D
 • suszarki do tworzywa sztucznego
 • podajnika  surowca do wtryskarki
 • stabilizatora temperatury  formy wtryskowej

Realizacja projektu pozwoliła na:

 • Wdrożenie nowych technologii kontroli procesów produkcyjnych oraz wdrożenie innowacji w zakresie automatyzacji zasilania wtryskarek w surowce
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku UE
 • Zagwarantowanie usług na wysokim poziomie technicznym w ramach kompleksowej obsługi klienta pod hasłem „od projektu do produktu”

Data zakończenia realizacji projektu: 31-05-2006 r.

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Projekt:

„Udział w targach jako wystawca. EUROPLAST – MIDEST,
Paryż, Francja, 15-18-11-2005 r.”

Realizacja inwestycji pozwoliła na:

 • Umocnienie kontaktów z naszymi dotychczasowymi klientami
 • Nawiązanie kontaktów handlowych z nowymi nabywcami towarów i usług
 • Umocnienie międzynarodowego wizerunku naszej firmy
 • Wymianę informacji z kontrahentami oraz z innymi wystawcami
 • Zwiększenie możliwości eksportowych na rynku europejskim

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Projekt:

„Zwiększenie możliwości technologicznych poprzez zakup nowej generacji,
sterowanych cyfrowo maszyn: wytryskarki i frezarki.”

Cel projektu:

 • Zakup dwóch maszyn wyprodukowanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki o innowacyjności na skalę światową
 • Wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku UE
 • Pozyskanie nowych klientów strategicznych
 • Wzrost sprzedaży i eksportu

Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2007 r.


Dofinansowania

ZYCH Spółka Jawna realizuje projekt
pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”.

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy B2B pozwalającej zautomatyzować procesy biznesowe realizowane na linii ZYCH Spółka Jawna – Partnerzy. Planowane stworzenie platformy B2B zautomatyzuje procesy biznesowe, zachodzące pomiędzy ZYCH Spółka Jawna a Partnerami biznesowymi, którzy będą mogli realizować współpracę za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W ramach projektu wdrożone zostaną technologie elektroniczne wymiany danych prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej. Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej, czyli tzw. cienkiego Klienta. Rozwiązanie informatyczne, będące przedmiotem projektu, to budowa platformy automatycznej wymiany danych typu B2B, funkcjonującej w oparciu o nowoczesny workflow, która pozwoli na automatyzację zidentyfikowanych na etapie przygotowań założeń do wdrożenia systemu B2B, procesów biznesowych.

Zasięg: międzynarodowy (Wielka Brytania) Rynek docelowy: Polska i zagranica Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-030/14-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

eu

Dowiedz się co możemy zrobić dla Ciebie?
tel.: +48 22 719 11 01
[8.00 - 16.00]